17169–17184 di 72802 risultati

Noli me tangere

Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la venera, lei stessa scrive, va a teatro, è un’esperta storica dell’arte. È capace di concedersi emozioni intense con altri uomini, quando lo desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È generosa di sé e delle proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei cala un cono d’ombra. «Ho il ghibli» dice, secondo l’immagine evocata da uno dei suoi amanti: perché davvero è come se si alzasse nel suo cuore il temibile vento del deserto, che la prostra e la costringe a giorni di reclusione durante i quali nessuno deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di nuovo la donna volubile ma anche luminosa che tutti ammirano.
Fino a che, una notte, Laura scompare. Incontrando chi l’ha conosciuta, il commissario Maurizi – uomo colto e fine indagatore dell’animo umano – capirà che di Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto diverso. Al primo sguardo sembra una donna facile, che non vuole perdere una sola occasione. E invece le tracce che portano a lei sono quelle invisibili lasciate dalle domande che si è posta senza tregua, dalla tensione bruciante nascosta in ogni suo gesto… proprio come nel movimento dei corpi al centro dell’affresco del Beato Angelico che Laura stessa aveva saputo interpretare con una intuizione straordinaria, quello dedicato alle parole che Gesù dice a Maria Maddalena dopo essere risorto: *Noli me tangere*, non toccarmi.
Queste pagine sono costruite con la sapienza di un pittore che, pennellata dopo pennellata, svela le luci e le ombre di un panneggio finissimo: quello dell’animo di una donna inconsueta, affamata di vita e bisognosa di assoluto, per la quale il corpo non è che lo strumento che ci consente di arrivare a toccare lo spirito con la massima intensità. Andrea Camilleri dà vita a una pièce affilata e appassionante, che con le potentissime armi dell’arte – dal Beato Angelico e Tiziano fino ai versi di Dino Campana e a *Cocktail Party* di T.S. Eliot – indaga il fascino e il tormento di una donna, scavando sotto la patina delle ipocrisie e delle definizioni frettolose con le quali spesso cerchiamo di far tacere le nostre urgenze più profonde: e riporta alla luce i colori autentici di uno spirito fiammeggiante, capace di scelte radicali, tanto vivo da non temere la morte.

Het nieuwe land

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie: Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Een nieuwe, “maakbare’ samenleving, waarin niet alleen het landschap langs de meetlat wordt gelegd, maar ook de toekomstige bewoners.
Alleen de besten van de besten zijn welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in. De selectieprocedure van de rijksoverheid is zeer streng en voert zelfs tot in de slaapkamer. Zijn de bedden wel opgemaakt, is de linnenkast op orde? Eva Vriend weet het stilzwijgen van afgewezen kandidaten te doorbreken en de geheimen te ontrafelen van een bevolkingspolitiek die in de recente geschiedenis haar weerga niet kent.
**Recensie(s)**

Na de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 werden vanaf 1947 de landbouwbedrijven uitgegeven aan belangstellende boeren. Velen van hen hadden als pionier in de polderontginning gewerkt, maar daarnaast kwamen ook anderen in aanmerking, zoals gedupeerde Walcherse boeren en zij die door ruilverkaveling moesten wijken. Eva Vriend, historica/journaliste en kleindochter van een boer die in 1952 een bedrijf kreeg toegewezen, vertelt in dit boek over het vestigingsbeleid van de Noordoostpolder, waarbij zij vooral aandacht besteedt aan de selectie van de boeren. Op basis van literatuur, archieven en interviews met betrokkenen en hun nazaten gaat ze uitvoerig in op de selectiemethoden, het kiezen van geschikte landbouwers, de strenge beoordelingen, het standsverschil tussen de boeren enzovoort. Haar verhaal is door haar persoonlijke betrokkenheid levendig en boeiend geschreven. Het geeft een goed inzicht in het toenmalige bevolkingsbeleid en de gevolgen daarvan voor deze IJsselmeerpolder. Het boek bevat een bronnenlijst en twee katernen met zwart-witfoto’s.Dr. J. Kroes
(source: Bol.com)

De nieuwe dokter

Toen de deuren van de ziekenzaal na de dagelijkse ronde weer sloten wist Zr. Maeve dat ze een persoonlijkheid had ontmoet, ook al zou ze geen omschrijving van de nieuwe dokter hebben kunnen geven. Ze had slechts een vage indruk van een lange gestalte met brede schouders onder een witte jas… Hij is vast driftig!, dacht ze.

Niets dan de waarheid

De nieuwe thriller van bestsellerauteur David Baldacci speelt zich af in Amsterdam, Dublin, Edinburgh, Rusland en de Verenigde Staten

”Dick, ik heb een oorlog nodig.”

Achter de schermen van de internationale politiek spelen zich zaken af die het publiek nooit ofte nimmer te weten mag komen. Het is een wereld waarin macht en misdaad naadloos in elkaar overgaan, waarin oorlogen worden ontketend om geld te verdienen.

Nicolas Creel is directeur van de Ares Corporation, de grootste wapenfabrikant ter wereld. Om de winst van zijn bedrijf naar grotere hoogten te stuwen, wil hij een nieuwe wapenwedloop bewerkstelligen. Hij huurt hiervoor een specialist in op het gebied van perceptiemanagement, die de hele wereld moet doen geloven dat Rusland opnieuw op het oorlogspad is. Alle middelen zijn daarbij geoorloofd, inclusief een aanslag in Londen waarbij vele onschuldige slachtoffers vallen. Maar Creel heeft buiten één man gerekend die zijn plannen in de war kan schoppen.
Shaw is in dienst van een internationale, ultrageheime inlichtingendienst die de taak heeft conflicten waar ook ter wereld op te lossen en de vrede te bewaren. Samen met journaliste Katie James gaat hij op zoek naar de waarheid achter de aanslag. En Shaw is een man met een missie, een persoonlijke rekening die vereffend moet worden…

**Recensie(s)**

Een megalomane Amerikaanse wapenfabrikant stookt met valse uitingen via het internet de grootmachten zo op dat een wapenwedloop de wereldvrede in gevaar brengt. Ook onschuldige mensen worden geslachtofferd; daardoor vangt een klopjacht aan van een zeer geduchte geheim agent. Zijn pad kruist dat van een vasthoudende journaliste; met gevaar voor eigen leven proberen zij de meedogenloze manipulator te ontmaskeren. Een bijzonder fantasievolle thriller op een origineel gekozen gegeven die de liefhebber in een vloedgolf van actie, geweld en toevalstreffers meesleurt. Overdaad schaadt hierbij enigszins en subtiliteit ontbreekt, maar degene die daar geen problemen mee heeft, kan genieten van een overmaat aan ontspannende spanning. Speelt voor een klein deel in Amsterdam.Redactie
(source: Bol.com)

Nacht in Italië

Kara Redman is trots op haar professionele houding tegenover Blake Benedict, voor wie ze al bijna een jaar als persoonlijk assistente werkt. Tijdens een conferentie in Italië blijft er echter weinig over van hun zakelijke relatie. Want dan ziet Blake voor het eerst de vrouw die zich altijd heeft verscholen onder haar keurige mantelpakjes. Eén nacht samen verandert hun verstandhouding voorgoed. Niet alleen omdat Kara hopeloos verliefd wordt op haar baas, maar ook omdat ze zwanger blijkt. Tot haar ontzetting gelooft Blake niet dat het kind van hem is. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat ze hem niet in de val heeft laten lopen, en dat er voor hem zelfs niemand is geweest? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.

(source: Bol.com)

Naar bed, naar bed

Helen Grace heeft al genoeg persoonlijke tragedies meegemaakt, maar als het lijk van een bekende in een nachtclub wordt gevonden, komt het moordonderzoek opeens wel heel dicht bij haar eigen leven. Helen zwijgt in alle talen over haar connectie met het slachtoffer en werkt als een bezetene om de dader te vinden. Als er een tweede slachtoffer valt, wringt Helen zich in zo veel bochten dat alles op scherp komt te staan en ze een onmogelijke keuze moet maken. Vertelt ze over haar privéleven of besluit ze te liegen om de aandacht van zichzelf af te houden?

Misplaatst

Misplaatst’ is de weergaloze roman van Nell Zink, bekend van “De rotskruiper’. 1966, Stillwater College, Virginia. Eerstejaarsstudente Peggy valt als een blok voor Lee, professor, dichter en afkomstig uit een gegoede familie. Ze beginnen een verhouding die gedoemd is te mislukken – zij is lesbisch, hij is homo – maar die pas na tien jaar eindigt. Peggy vlucht met haar driejarige dochtertje Karen, haar negenjarige zoon Byrdie laat ze achter. Ze besluit onder te duiken en neemt de Afro-Amerikaanse identiteit aan. Wanneer Karen jaren later een beurs krijgt voor de universiteit van Virginia, ontmoet ze eindelijk haar oudere broer Byrdie, wat culmineert in een grootse finale. “Misplaatst’ is een opwindende roman van Nell Zink, die geen taboe schuwt. “”Misplaatst’ is een Great American Novel.’ – The Telegraph

**Recensie(s)**

1966: de homoseksuele literatuurdocent/dichter Lee aan de universiteit Stillwater trouwt met de androgyne, gemotiveerde letterenstudente Peggy die, gebombardeerd tot huisvrouw en moeder, de ontrouwe Lee verlaat. Haar dochtertje Mireille gaat mee, Byrdie het zoontje, ‘wacht op haar drempel als een hondje.’ Een verhaal met soms grote vertelstappen die het leven schetsen van de eenzame en onscrupuleuze Peggy die in identiteiten grossiert. Zo neemt ze de Afro-Amerikaanse identiteit aan om niet te kunnen worden opgespoord. Haar dochtertje krijgt de naam van een overleden zwart meisje, Karen. Slagvaardige, puntige taal en erudiete ironie zoals aan de hand van het enige speelgoed dat het dochtertje ooit bezat: ’Wat is een gedicht anders dan een speelgoedmuis bezien vanuit een hoek van waaruit hij op het punt lijkt te staan de wereldheerschappij over te nemen?’ Tegen het einde van de roman lijken de personages terug te vallen op hun plaats als broer en zus elkaar ontmoeten zonder weet te hebben van hun verwantschap.Drs. H. Griffioen
(source: Bol.com)

Mijn verhaal – Zeilmeisje Laura Dekker

Laura heeft een droom. Ze wil de jongste solozeiler zijn die rond de wereld zeilt. Als ze dit plan in augustus 2009 openbaar maakt, in een interview in het AD, komt er een stortvloed aan reacties los. Niet alleen van sympathisanten, ook van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Met dramatische gevolgen. Laura moet gestopt worden. Rechtszaken volgen. Er is zelfs sprake van uithuisplaatsing en Bureau Jeugdzorg laat haar onder toezicht stellen. Dat betekent dat ze haar wereldreis voorlopig kan vergeten. Haar teleurstelling is immens. Naarmate het bureaucratisch net zich om haar sluit, verliest Laura bijna haar levenslust. In een wanhoopspoging haar vrijheid te herwinnen, vlucht ze in december 2009 naar Sint Maarten. Ze wordt ontdekt en onder politiebegeleiding naar Nederland teruggebracht. Bureau Jeugdzorg eist opnieuw uithuisplaatsing, maar die wijst de rechter gelukkig af. Dan gaat er bij Laura een knop om. Er moet een uitweg zijn! Ze vindt haar vechtlust terug. Ze zorgt voor een nieuwe boot, een flinke tweemaster. Ze volgt allerlei cursussen en zeilt in juni 2010 in een weekend op en neer naar de Engelse oostkust om te bewijzen wat ze kan. Op 27 juli 2010 doet de Rechtbank in Middelburg uitspraak over de door de Raad voor de Kinderbescherming geëiste verlenging van de ondertoezichtstelling. Zal ze haar vrijheid terugkrijgen en op wereldreis kunnen gaan? Het verlossende antwoord komt, Yes! Laura mag gaan en ze zal in december aan haar wereldomzeiling beginnen! Zal zij het record van Jessica Watson kunnen verbreken? Dit is het verhaal van Laura Dekker, 14 jaar oud. Over haar ambities, dwarsliggende ambtenaren en haar doorzettingsvermogen!

Het meisje in het ijs

Haar ogen zijn wijd open. Haar lippen iets uiteen, alsof ze nog iets wil zeggen. Haar lichaam bevroren in het ijs. En ze is niet de enige…
Als het lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in een park in Zuid-Londen, wordt inspecteur Erika Foster ingeschakeld om het moordonderzoek te leiden. Het slachtoffer, de mooie, jonge en rijke Andrea Douglas-Brown, leek het perfecte leven te leiden. Haar vader is een belangrijk en invloedrijk man, haar verloofde een gerespecteerd zakenman. Toch lijken er duistere geheimen te zijn. Werden die het meisje fataal?
Als Erika dichter bij de waarheid komt, verschuift de aandacht van de moordenaar naar Erika zelf, wier laatste zaak verkeerd afliep. Zo verkeerd zelfs dat haar eigen man om het leven kwam. Terwijl haar politiecarrière aan een zijden draadje hangt, moet Erika haar eigen angsten overwinnen om een wrede moordenaar te slim af te zijn – voordat het te laat is.

Meisje aan de ketting

Edam, 1629. Trijntje en Aagt waren vroeger de beste vriendinnen. Als Trijntje werd uitgejouwd door vreemde varensgasten, smeet Aagt modderkluiten naar hun koppen. Maar toen Trijntje harder en harder begon te groeien, klonken de klompjes van Aagt steeds minder vaak op het paadje achterom. Daarom heeft Trijn nu niemand aan wie ze kan vertellen hoe bang ze is voor de Berenman, die vijftig gulden voor haar heeft geboden. Wil hij haar ook aan een ketting leggen, net als zijn mottige beer?
In de zomer reist Trijn met haar ouders de kermissen af, waar drommen mensen naar haar komen kijken. Ze droomt van de koning die ooit haar hand heeft gekust. Maar haar nachtmerries gaan over de Berenman. En op een dag staat ze weer oog in oog met hem…
**Recensie(s)**

Deze historische roman speelt zich af in 1629 in Edam. Trijn (13) is erg groot: als ze volwassen is, is ze 2,5 meter lang. Als kind is ze al een bezienswaardigheid in haar stad en op kermissen. Haar ouders zijn arm en Trijns kleren en schoenen zijn duur. Trijn is bang dat ze verkocht zal worden aan de Berenman, die geld voor haar geboden heeft. Aan dit boek is veel aandacht besteed: het karakter van Trijn is goed uitgewerkt, de spanning loopt geleidelijk op en op het eind komen de verhaallijnen mooi samen. Het geheel geeft kinderen een realistisch beeld van het leven in die tijd. Vooral de belangrijke rol die geld speelde, wordt goed duidelijk. Achterin een woordenlijst en een toelichting op het boek. Verwezen wordt naar Het Edams Museum waar een levensgroot schilderij hangt van Trijn. Net zoals het Kinderboekenweekgeschenk 2007 van de auteur gaat dit boek over vriendschap en over het nare gevoel geen vrienden te hebben. Ook de angst om door je ouders afgewezen te worden staat in beide verhalen centraal. Vanaf ca. 10 jaar.drs. R. van der Meer
(source: Bol.com)

Meiden van de markt

Het klinkt niet bepaald als een droomcarrière: eigenaar van een marktkraam. Maar dit is precies de wending die de jonge Kiki en Madelon – student geschiedenis en griffier bij de rechtbank – geven aan hun leven. Kiki neemt
een notenkraam over en Madelon verkoopt zelfontworpen tassen. Ze vormen al snel een hechte groep met Bonnie van de bakkerskraam en aardewerkverkoopster
Loes. De vier delen álles met elkaar, ook de vele liefdesperikelen!
**Recensie(s)**

De levens van vier jonge vrouwen kruisen elkaar op de markt: historica Kiki neemt de goedlopende notenkraam van haar baas over (tot woede van zijn nichtje), griffier Madelon gaat haar droom volgen en start een dag per week met de verkoop van zelfgemaakte tassen op de markt, de stoere Bonnie heeft een succesvolle brood- en gebakskraam en de verlegen artistieke Loes heeft een slechtlopende keramiekkraam waar ze zelf alles voor maakt in haar pottenbakkerij. De sfeer op de bedrijvige markt is saamhorig en de onderlinge vriendschap verdiept zich. Veel mensen kijken op de markt neer (soms ook familie en vrienden), maar de vrouwen houden van hun werk. Relatieperikelen zijn er in overvloed, en geven een boeiend palet aan belangrijke keuzes in de liefde. Het boek is wervelend en vlot, maar gaat zeker ook dieper op dingen in. Een optimistisch verhaal dat fijn wegleest, maar ook steeds interessant en veelzijdig blijft. De zussen Crispijn schreven al eerder samen boeken, Reina Crispijn is ook succesvol als zelfstandig auteur. Een geslaagde Nederlandse chicklit, mooi en ontspannend. Normale druk.Laurina van den Nieuwendijk
(source: Bol.com)

Lotsverbintenis

Vanaf een brug gooit een man een baksteen op een passerende auto. Met fatale gevolgen. De bestuurster van de auto erachter ontsnapt ternauwernood aan de dood. Maar niet voor lang… Inspecteur Wexford wordt door deze moorden geconfronteerd met zijn eigen angsten. Hoe zou hij reageren als een van zijn dochters vermoord zou worden? Door de moordzaken verslechtert ook de relatie tussen Wexford en zijn vrouw Dora. Wanneer Wexford dan tot overmaat van ramp ook nog een journalist achter zich aan krijgt, heeft hij hem even helemaal zitten…

Het Logboek

Het logboek
Onderzeeboot Starbuck verdwijt na een proefvaart spoorloos in de Stille Oceaan. Totdat Dirk Pitt het logboek van de Starbuck vindt, waarin de laatste, haast onleesbare en in doodangst neergekrabbelde aantekeningen van de kapitein staan. Het spoor leidt naar de plaats van de gruwelijke ondergang van de boot. Wat is er gebeurd?

**Recensie(s)**

Het thema van dit verhaal is het verdwijnen van een atoomonderzeeër met veel moderne apparatuur. Het drama speelt zich af in dat deel van de Stille Oceaan waar veel schepen zijn vergaan zonder dat de ligplaats op de zeebodem ooit is teruggevonden. Na een korte inleiding over de verdwijning van de onderzeeër volgt het relaas over de opsporing en de eventuele berging. Cussler heeft kans gezien zijn boek van de eerste tot de laatste bladzijde spannend te houden. Het verhaal over de onderwaterrots en -grotpartijen is wat Jules Verne-achtig, maar dat doet aan het geheel niets af. Normale druk.Redactie
(source: Bol.com)

De Lijfwacht

Eén moment dacht ze de stad voor zichzelf te hebben… Larkin Barkley, de 22-jarige blonde dochter van een puissant rijke vader, scheurt met haar Aston Martin door de nachtelijke straten van LA zonder zich iets aan te trekken van verkeerslichten of andere weggebruikers. Heel even voelt ze zich helemaal vrij. Maar dan verschijnt uit het niets een Mercedes – de klap is enorm. Haar getuigenis van het ongeluk in die nacht blijkt essentieel voor het proces dat het Openbaar Ministerie voert tegen enkele drugsbaronnen. Voor het eerst in haar leven probeert Larkin iets goeds te doen, maar door haar medewerking aan het onderzoek wordt ze het doelwit voor een groep meedogenloze moordenaars. Joe Pike, ex-politieman en ex-marinier, wordt als lijfwacht ingehuurd om Larkin te beschermen. Maar wanneer ze al een paar uur na aankomst op hun schuiladres worden aangevallen, weet Pike dat de andere partij beter geïnformeerd is dan hij. Dus besluit hij niet af te wachten, maar de jagers zelf op te sporen, daarbij gehinderd door het verwende gedrag van zijn beschermelinge enerzijds en het nietsontziende geweld van drugsbendes en doodseskaders anderzijds. Robert Crais schreef de scripts voor bekroonde tv-series als LA Law, Miami Vice en Hill Street Blues. Daarnaast zijn zijn thrillers over Joe Pike en Elvis Cole bijzonder populair, zowel in de Verenigde Staten als in 19 andere anden waar ze worden uitgegeven.
**Recensie(s)**

Elfde misdaadroman uit de serie rond de Californische privedetective Elvis Cole en zijn vriend ex-rechercheur Joe Pike. Pike wordt ingehuurd om de 22-jarige mooie miljonairsdochter Larkin Barkley te beschermen. Larkin veroorzaakte een verkeersongeluk op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Hierdoor is ze ongewild betrokken geraakt bij een geheime federale actie tegen een paar grote drugsbaronnen en is ze nu het doelwit van een paar meedogenloze huurmoordenaars. Pike en Larkin duiken onder, maar al gauw wordt er in hun geheime schuilplaats een aanslag op hen gepleegd. Iemand lekt blijkbaar informatie en Pike gaat samen met Cole op onderzoek uit. Ondertussen maakt de verwende Larkin het er allemaal niet makkelijker op. Spannende, goedgeschreven, onderhoudende harde thriller met vaart, een prima plot en flink wat actie. Goed afzonderlijk leesbaar, maar geeft waarschijnlijk nog meer plezier als je de voorafgaande delen over Pike en Cole ook kent. De auteur (1953) schreef ook misdaadromans zonder dit duo, zoals ‘Explosief’ en Gijzeling’ (verfilmd als ‘Hostage’ met Bruce Willis). Daarnaast schreef hij televisiescripts voor ‘L.A. Law’ en ‘Hill Street Blues’. Zie ook www.robertcrais.com. Paperback met vrij kleine druk.Redactie
(source: Bol.com)

Licht de Titanic !

Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen boeken van Clive Cussler verkocht.
In 1912 maakte het gigantische passagiersschip Titanic zijn eerste reis. Op de Atlantische Oceaan voer het op een ijsberg en verging. Maar wat ging er met de Titanic allemaal ten onder? Wat is er waar van het gerucht dat het schip in zijn kluizen een enorme schat aan het zeldzame en zeer kostbare byzanium had liggen?
Tientallen jaren later schakelt de Amerikaanse regering Dirk Pitt in om het schip te lichten. De Amerikanen hebben een grote behoefte aan radioactief byzanium voor hun defensie. Maar Pitts activiteiten trekken de aandacht van de Russische geheime dienst, die er alles aan doet om de belangrijke grondstof zelf in handen te krijgen. Met alle gevolgen van dien…
Clive Cussler is de geestelijk vader van een van de populairste actiehelden ter wereld: Dirk Pitt. In de reeks rond deze beroepsavonturier zijn intussen 19 boeken verschenen. In 2005 kreeg Pitt eindelijk een gezicht toen Sahara werd verfilmd met Matthew McConaughey in de hoofdrol. Naast de Dirk Pitt-reeks schreef Cussler ook nog een tiental thrillers in de NUMA-, Sea Hunters- en Dossier Oregon-reeksen.
**Recensie(s)**

In de Verenigde Staten is een nieuw verdedigingswapen ontwikkeld. Hiervoor is een zeer zeldzame delfstof nodig. Deze stof is ooit op Nova Zembla aangetroffen. Bij een onderzoek aldaar wijzen alle sporen naar de Titanic, die bij haar ondergang de delfstof aan boord moet hebben gehad. Men besluit het schip te lichten. Een boeiende avonturenroman, waarin de lezer van de ene spannende gebeurtenis naar de andere wordt gesleept. Redelijke vertaling redelijk. Pocketeditie, kleine druk.Redactie
(source: Bol.com)