Visualizzazione: 1 - 8 of 8 RISULTATI
Catalano Referencia

PUYOL. La biografia

«Puyol. La biografía» és el relat de la vida del capità del FC Barcelona i, a la vegada, un dels pocs futbolistes que ha arribat a jugar 100 partits amb la selecció espanyola. Els seus orígens, la seva infantessa, els seus inicis en el futbol, la seva arribada al club, la seva irrupció a l’alta …

Catalano Referencia

Petit Diccionari 62 de la llengua catalana

Aquest Petit Diccionari ha de poder ser d’utilitat per a una consulta de les paraules més bàsiques de la llengua en les seves significacions també més bàsiques. L’extensió és de 8.338 entrades, que agrupen 10.504 accepcions, a les quals cal afegir-hi 640 variants formals, col·locades a continuació de l’entrada o accepció corresponent. La present edició …

Catalano Referencia

Les postres de casa meva

Tot i que, històricament, Catalunya va ser la pionera peninsular, i fins i tot europea, en molts aspectes de la difusió dels dolços —l’esplèndid manual Llibre de totes maneres de confits data del segle XV—, el panorama modern de llibres d’aquesta mena és més migrat. És a dir, no hi ha l’equivalent del que en …

Catalano Referencia

Gran Diccionari de la Llengua Catalana

El diccionari més extens de la llengua catalana, amb 88.500 entrades (inclou les 67.500 entrades del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i molt més). Conté la conjugació de tots els verbs, etimologia, partició sil·làbica de les entrades amb dificultats, prefixos i sufixos, homòfons, la pronúncia dels estrangerismes, molts exemples d’ús, advertències sobre paraules que es …

Catalano Referencia

Diccionari de sinònims de frases fetes

Aquest Diccionari de sinònims de frases fetes és un diccionari conceptual i un diccionari d’ús d’expressions lexicalitzades de la llengua catalana, fonamentalment del català contemporani. A partir de conceptes proporciona informació gramatical i lingüística referida a frases fetes de naturalesa gramatical diversa. Innova en l’especificació de diverses relacions de sentit (sinonímia, antonímia, inversió argumental i …

Catalano Referencia

Diccionari de la llengua catalana (DIEC2)

El «Diccionari de la llengua catalana» de l’Institut d’Estudis Catalans és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. La segona edició del DIEC manté la continuïtat del projecte definit per a la primera i respon a la voluntat de mantenir el diccionari actualitzat. Per això s’han revisat i ampliat …

Catalano Referencia

Biblioteca de relats mitològics

Molt sovint, la literatura i l’art tenen com a fonts d’inspiració els mites clàssics, tant en l’època antiga com en els temps actuals. Per això sempre ha existit la necessitat de recollir i de sistematitzar les llegendes per comprendre i per interpretar correctament les obres que llegim o contemplem. Una recopilació mitogràfica sota l’aparença d’un …

Support