Visualizzazione: 1 - 10 of 27 RISULTATI
Catalano Filosofia

Teseu

Publicat el 1946, Teseu és una petita obra mestra en la qual André Gide compendia el pensament més característic de la segona part de la seva trajectòria intel·lectual. Amb mà mestra, hi recrea el mite grec, com ja havia fet amb el de Prometeu, o amb el bíblic de Saül, per tal de proclamar que …

Catalano Filosofia

Terra erma

El poema, dividit en cinc parts, emmarca els antics ritus de fertilitat en el context del món contemporani caracteritzat per l’esterilitat espiritual, un món on ni tan sols la primavera dóna vida. Eliot utilitza reiteradament els mites clàssics de la literatura antiga, com Perceval, el rei Artur, Tirèsias o el Rei Pescador, per tal de …

Catalano Filosofia

Poesia completa

Ausiàs March és un home de lletres molt reconegut dintre de la literatura valenciana medieval. Fou un poeta molt llegit, per la influència que deixà en poetes castellans com Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, etcètera. A més, tota la poesia en català del segle XVI és un intent d’imitació de la seua …

Catalano Filosofia

Menja, resa, estima

Tots, en un moment o altre, hem sentit o sentirem la necessitat de prendre distància i replantejar-nos la vida per recuperar-ne el sentit. Un bon dia, Elizabeth Gilbert, després d’un desengany amorós i un divorci traumàtic, va decidir començar de nou i emprendre un llarg viatge que la va dur successivament a Itàlia, l’Índia i …

Catalano Filosofia

Lògica nova

Lògica nova està estructurada en set parts o distincions, la darrera de les quals proposa preguntes a propòsit de les sis precedents. La primera distinció tracta de la substància i de les qüestions de l’Art des de la seva funció lògica; la segona descriu els cinc predicables; la tercera presenta els deu predicaments; la quarta …

Catalano Filosofia

Lo sompni

Lo sompni és l’obra mestra de Bernat Metge. Metge hi explica com, estant a la presó, se li apareix en somnis el rei Joan I, mort feia poc. L’obra està en prosa, dividida en quatre llibres, i es basa en el recurs clàssic del debat (entre Metge, el rei i d’altres personatges que se li …

Catalano Filosofia

Llibre de les bèsties

El «Llibre de les bèsties» és una narració breu de caràcter politicosocial que forma part del «Llibre de les meravelles» de Ramon Llull. És un sàtira de la vida cortesana mitjançant la faula de Na Renard i el seu adveniment al poder a través de l’engany i la por. Al final del llibre, el mentider …

Catalano Filosofia

Llibre d’amic e amat

Ramon Llull ens va deixar, com a porta d’entrada del V llibre del Blanquerna, el Llibre d’amic e amat, una joia de la literatura mística. El Llibre està format per un conjunt de 365 reflexions metafòriques que Blanquerna empra per ensenyar als seus deixebles l’art de la contemplació. Download epub

Catalano Filosofia

Les vides dels animals

Elizabeth Costello, una distingida novel·lista australiana, és convidada a una universitat americana per parlar sobre els drets dels animals. El seu discurs, intel·ligent i visceral, posa al descobert les fal·làcies filosòfiques i els reduccionismes antropològics que han justificat totes les atrocitats comeses contra les bèsties i ens proposa una nova manera de relacionar-nos amb el …

Catalano Filosofia

Les noces del cel i de l’infern

Blake parteix del Paradís perdut de Milton i de l’Infern de Dante per descriure un viatge a l’infern on expressa una visió nomaniquea del cosmos. El món material i el desig físic són també, per a ell, part de l’ordre diví. El text combina prosa, vers, aforismes i il·lustracions. Aquesta versió, traduïda al català per …

Support